top of page
Zoeken

Ahimsa & Rascisme

Since I’m a mother of these 2 Lucca and Beau and godmother of several kids in Africa and I love all colours ...

Aangezien ik mama ben v deze 2 blokjes goud en meter/tantin Joanna van verschillende kinderen in Afrika: Maimouna, Khalifa, Jean en ik hou van alle kleurtjes...

these words , deze woorden...

Peace, vrede No rascisme , geen rascisme , No homofobia, geen homofobie, No sexism, geen sexisme No violence, geen geweld ......... So tolerance , dus verdraagzaamheid ... So for sure in these periods of time: let’s investigate your own actions, your words, your intentions, your thoughts!!!

Go into “self-investigation or self-inquiry”

Dus zeker in deze periode Corona, rascisme, geweld allerlei.... onderzoek je eigen acties, je eigen woorden, je eigen intenties, je eigen gedachten!!!

Ga op zelfonderzoek!!!

Wat is jouw bijdrage??? What is your contribution to the world???

Before speaking be silent and investigate..., breath and meditate! Don’t judge...

Vooraleer je spreekt of roept, wees stil, adem en mediteer....

Als ieder kuist voor zijn eigen deur en vandaaruit in de mogelijkheid is om liefdevol / geweldloos te ageren in de buitenwereld zal er vrede en verdraagzaamheid zijn! Zal de aarde op alle vlakken kunnen ademen en vrij zijn!!

“Ga en wees in vrede”

“If everyone cleans in front of his own door”... there will grow the ability to act lovingly / non-violently in the outside world! there will be peace and tolerance! The earth will be able to breathe on all planes and be free!

"Go and be at peace"

AHIMSA, geweldloosheid, non-violence

Dus: wees stil & adem ! Reflecteer! So be stil & breath, reflect...

From these reflection and inner peace we can come outside and speak! Manifest if needed... so to all go inside , find peace and embrace allllll duality’s in your self

Vanuit deze reflecties en innerlijke vrede kunnen we naar buiten komen en als dan nog nodig manifesteren maar in een dans en plezier ... duuuus aan ieder! GA NAAR BINNEN, VIND DE VREDE IN JEZELF EN OMHELS ALLE DUALITEITEN EERST IN JEZELF!

Geweld in de buitenwereld (anderen, materie, dieren, planten) zegt veel over hoe gewelddadig je bent tav jezelf!

Violence in the outher world says a lot of the violence you hold towards yourself

Find peace

Vind de vrede

LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU


48 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Onze Kerstwens aan jou ❤️🌲 2021-2022

In de stilte voel ik … Die aanwezigheid … Niet met de ogen te zien … Rustend in het licht … “Liefde” … die roep. Boosheid, haat en angst te zwaar om te dragen … Niet minder wordend met de tijd… Laat v

De roep van de mensheid…

De roep van de mensheid… en dit in mijn nederig gevoel … los van en toch onder het mom van een virus nu genaamd covid-19 is eindelijk te willen gaan staan voor innerlijke vrijheid , de wens naar respe

Rijkdom zit vanbinnen! 💖

Rijkdom zit vanbinnen! 💖 Alles verliezen doet je beseffen… hoe alles een illusie is … hoe zoveel een leugen is, hoeveel manipulatie er aanwezig is… je hoort woorden als naïef of anderzijds achterdoch

1 Comment


Sylvie Brown
Sylvie Brown
Jun 08, 2020

Very nicely written👏🏽🙏🏽❤️

Like
bottom of page